Op 28 juni is ons lid Peter Pot tijdens de Voorjaarsvergadering in Nieuwegein gekozen tot lid van het bondsbestuur van de Taekwondo Bond Nederland (TBN).

De TBN wordt geleid door het bondsbestuur dat door de bondsraad van de TBN wordt benoemd. Het bondsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de TBN en is verantwoordelijk voor:

– de realisatie van statutaire doelstellingen
– de continuïteit en het functioneren van de organisatie
– het totale beleidsproces (jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening).

We wensen hem veel succes!

Peter Pot (links op de foto) gekozen tot lid van het bondsbestuur van de Taekwondo Bond Nederland