Het was koud, maar afgelopen week liepen de temperaturen hoog op tijdens de halfjaarlijkse examens voor zowel kinderen als volwassenen.  Alle sporters deden hun best om een hogere band of slip te bemachtigen door aan de examencommissie te laten zien dat ze beheersten wat ze in het afgelopen halfjaar hebben geleerd. En met succes, want alle kandidaten zijn geslaagd. Iedereen van harte gefeliciteerd!