Ook dit jaar was het eind juni weer tijd voor de halfjaarlijkse examens. Op dinsdag 27.6 deden de ‘grote’ kinderen examen, op woensdag 28.6 de kleintjes, gevolgd door de senioren op vrijdag de 30ste. Alle sporters deden hun best om een hogere band of slip te bemachtigen door aan de examencommissie te laten zien dat ze beheersten wat ze in het afgelopen halfjaar hebben geleerd. En met succes, want alle kandidaten zijn geslaagd. Iedereen van harte gefeliciteerd!